ரமழானின் சிறப்பு you must watch this

1TAMIL BAYAN TV |  2 MAKKA TV    | 3 MADINA TV  |
4 ISLAMIC RADIO 24/7   | 5 ISLAM TV  | 6 PEACE TV
7 HUDA TV  | 8 NDTV 24x7  |  9 PUTHIYATALAIMURAI 
10 ALL INDIA RADIO TAMIL NEWS | 11 AL JAZEERA